top of page

ให้อินฟลูเอนเซอร์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แคมเปญปังแน่นอน !ในยุคนี้ การใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการทำการตลาด เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะ Connect กับกลุ่มเป้าหมาย โดยสื่อสารผ่านสื่อที่ผู้ชมเหล่านั้นไว้วางใจ หลายๆแบรนด์จึงเริ่มหันมาใช้การตลาดอินฟลูเอนเซอร์มากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแคมเปญ แบรนด์ต่างๆก็อาจจะมีการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม และเฟ้นหาไอเดียใหม่ๆที่จะช่วยให้แคมเปญน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ดี แม้ว่าแบรนด์จะมีการออกแบบแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ก็ต้องไม่ลืมว่า อินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างสรรค์แคมเปญให้ประสบความสำเร็จเช่นกัน ดังนั้น แบรนด์จึงควรทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงยอมรับเสรีภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของอินฟลูเอนเซอร์ด้วย


จากการวิจัยพบว่า 77% ของอินฟลูเอนเซอร์มีแนวโน้มที่จะร่วมงานกับแบรนด์มากกว่า ถ้าแบรนด์ให้อิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ จากการศึกษาพฤติกรรมบนโซเชียลมีเดีย ผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์นั้นมองว่าอินฟลูเอนเซอร์คือเพื่อนคนหนึ่งของเขา ความจริงใจของอินฟลูเอนเซอร์จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ติดตามเชื่อและไปซื้อสินค้าต่างๆตาม และอินฟลูเอนเซอร์เองก็รู้ตัวเองดีที่สุด ว่าผู้ติดตามชอบหรือไม่ชอบอะไร ผลงานของอินฟลูเอนเซอร์จึงควรฟังดูจริงใจเหมือนได้ใช้ แล้วนำมารีวิวจริง


อย่างไรก็ดี แม้ว่าการให้อิสระทางความคิดสร้างสรรค์กับอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ความคิดสร้างสรรค์นั้นก็ต้องมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการออกมาอย่างชัดเจน ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์และผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้น พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับความต้องการของแบรนด์ แล้วคำนึงว่าควรให้น้ำหนักกับสิ่งใดมากน้อยแค่ไหน


สรุปได้ว่า ความสำเร็จของการทำการตลาดผ่านการใช้อินฟลูเอนเซอร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์มีการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน จุดแข็งของแบรนด์ และการตอบความต้องการของผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์จะต้องผสมผสานกันอย่างลงตัว ไม่มีฝ่ายใดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จึงจำเป็นที่แบรนด์ต้องให้อิสระด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับอินฟลูเอนเซอร์อยู่เสมอ

ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page